แบบอาคารและสำนักงาน


  • ประเภท : สำนักงาน
    ขนาดอาคาร : 16.20 x 12.30 ม.
    ขนาดที่ดิน : 23.00 x 19.00 ม.
    ขนาดที่ดิน : 109.25 ตารางวา
    พื้นที่ใช้สอย : 258.7 ตรารางเมตร


Visitors: 34,807