แบบบ้านและอาคาร


 • ประเภท : บ้านเดี่ยว
  ขนาดอาคาร : 14 x 10 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 18 x 14 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 63 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 260 ตารางเมตร

 • ประเภท : บ้านเดี่ยว
  ขนาดอาคาร : 16.00 x 9.10 ม.
  ขนาดที่ดิน : 16.00 x 15.00 ม.
  ขนาดที่ดิน : 60 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 200.60 ตรารางเมตร

 • ประเภท : บ้านเดี่ยว
  ขนาดอาคาร : 7.50 x 19.10 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 12 x 22 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 66 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 225 ตารางเมตร
 • The dream

  ประเภท : บ้านเดี่ยว
  ขนาดอาคาร :
  ขนาดที่ดิน (ตร.ม.) :
  ขนาดที่ดิน (ตร.วา) :
  พื้นที่ใช้สอย :

 • ประเภท : บ้านแฝด
  ขนาดอาคาร : 8.50 x 11.00 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 12 x 16 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 48 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 190 ตารางเมตร

 • ประเภท : บ้านแฝด
  ขนาดอาคาร : 8.50 x 11.00 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 12 x 16 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 48 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 190 ตารางเมตร

 • ประเภท : บ้านแฝด
  ขนาดอาคาร : 8.50 x 11.00 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 12 x 16 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 48 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 190 ตารางเมตร

 • ประเภท : บ้านแฝด
  ขนาดอาคาร : 8.50 x 11.00 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 12 x 16 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 48 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 190 ตารางเมตร

 • ประเภท : บ้านแฝด
  ขนาดอาคาร : 6 x 18 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 12 x 25 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 75 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร (ต่อหลัง)

 • ประเภท : บ้านเดี่ยว
  ขนาดอาคาร : 10.20 x 9.50 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 15.70 x 15 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 58 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 210 ตารางเมตร

 • ประเภท : บ้านเดี่ยว
  ขนาดอาคาร : 10.30 x 10.50 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 14.20 x 15 ตารางเมตร
  ขนาดที่ดิน : 58 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 110 ตารางเมตร

 • ประเภท : บ้านเดี่ยว
  ขนาดอาคาร : 11 x 16 เมตร
  ขนาดที่ดิน : 15 x 22 เมตร
  ขนาดที่ดิน : 82.5 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 303.2 ตารางเมตร

 • ประเภท : สำนักงาน
  ขนาดอาคาร : 16.20 x 12.30 ม.
  ขนาดที่ดิน : 23.00 x 19.00 ม.
  ขนาดที่ดิน : 109.25 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 258.7 ตรารางเมตร


Visitors: 56,551